Obavijest stipendistima

Poštovani stipendisti Fondacije Muharem Berbić,

zajedno smo dočekali kraj školske 2018./19. god. a ubrzo se završava i akademska 2018./2019. god. Iskreno se nadamo, da ste i ovaj put postigli/e sjajne rezultate koji će biti od velike koristi za vašu dalju budućnost. Ponosni smo na vaš dosadašnji trud i uspjeh i želja nam je biti i dalje dio vašeg života.

Stoga vas molimo da nam dostavite potvrdu o prosjeku ocjena tj. da nam dostavite rezultate studiranja na uvid, kako bi razmotrili dalju mogućnost stipendiranja.

Iste možete dostaviti ili putem poštom na adresu fondacije ili putem e-maila na sljedeću adresu: halida.sinanovic.sarac@fmb.foundation.

Molimo vas da tražene dokumente NE dostavljate preko FB-stranice Fondacije iz sigurnosnih razloga.

Hvala vam.

Otvorena humanitarna ambulanta: Primarna zdravstvena njega za sve građane

U prisustvu mnogobrojnih zvanica, a kao kruna rada i saradnje Bosanske medicinske asocijacije BIMA i Fondacije Muharem Berbić, u sarajevskoj općini Stari Grad otvorena je humanitarna ambulanta za sve građane, bez obzira na status zdravstvene zaštite.
U ovoj ambulanti zdravstveni radnici u svojstvu volontera pružat će zdravstvene usluge za one koji drugačije ne mogu doći do liječenja.

Ljekari, tehničari, studenti; svi u svojstvu volontera pružat će medicinske usluge osobama bez zdravstvenog osiguranja ili bez zaposlenja.
Imamo 398 ljekara na svom popisu kao članova BIMA-e i očekujemo da će se svi dati na raspolaganje, kad to od njih budemo tražili. Jedno ili dvoje uposlenika čisto na volonterskoj bazi će primati pozive, vršiti trijažu i na osnovu potrebe sa terena davaće se upute”, pojasnio je dr. Faris Fočo.

Adaptaciju prostora finansirala je Fondacija „Muharem Berbić“, a nabavku medicinske opreme TIKA. Fondacija je od početka svog rada podržala rad Bosanske medicinske asocijacije BIMA kroz finansiranje akcija za povratnike, kao i nabavku opreme.

Ambulanta se nalazi na adresi Bakarevića 4, u sarajevskom naselju Bistrik.

Mozgaonica i Fondacija Muharem Berbić u posjeti srebreničkim mališanima

“Think & Solve” je edukacijski program koji kao temeljno didaktičko sredstvo koristi različite mozgalice (slagalice, zagonetke, društvene igre, brain teasers..).
Mozgalice i slagalice prirodno pobuđuju interes i znatiželju kod pripadnika svih uzrasnih skupina, te ih upravo ta motivacijska komponenta čini idealnim didaktičkim sredstvom. Zbog mnogobrojnosti Dilemma Games igara i njihove raznolikosti s obzirom na dizajn, veličinu, zahtjevnost i strategije rješavanja, omogućen je razvoj motoričkih, ali i kognitivnih vještina korisnika kao što su: koncentracija, radno pamćenje, semantičko i proceduralno pamćenje, korištenje mnemotehnika, prostorna percepcija i rasuđivanje, rješavanje problema, kreativnost i donošenje odluka. U igrama se primjenjuju različite metode rješavanja problema (indukcija, dedukcija, eliminacija, metoda pokušaja i pogreški i sl.) što omogućuje generalizaciju i primjenu naučenog na stvarne životne situacije.
Dilemma games uče pojedinca kako su trud i upornost najvažnije komponente uspjeha u rješavanju bilo kojeg problema. Prvenstveno su usmjerene na poticanje pojedinca da razmišlja unaprijed, ali i da rekurzivno sagleda problem kako bi mogao analizirati vlastite misli, evaluirati ih i po potrebi prilagoditi situaciji. Na taj način potiče se razvoj metakognicije – postajemo sve više svjesni svojih misli, načina na koji organiziramo misli, tj. pamtimo, rješavamo probleme i donosimo odluke. Upravo je razumijevanje vlastitih kognitivnih procesa ključni preduslov za njihovu optimizaciju.
Nakon molbe Medžlisa Islamske Zajednice Srebrenica, Fondacija i Mozgaonica su obezbijedile paket didaktičkih igračaka i trening u radu sa istim mališanima mekteba Srebrenica, sa željom da podržimo inovativni i uspješni rad mladog imama u ovom gradu, koji u svom mektebu okuplja više od stotinu djece. Već marginalizirani od strane vlasti i BH društva, ovi mališani su bili jako sretni i ponosni što su jedini mekteb u Bosni i Hercegovini koji posjeduje ovakav didaktički materijal za rad i razvoj. Trening su savladali više nego uspješno i velikom brzinom rješavali zahtjevne zadatke programa.

Kratak video zapis možete pogledati ovdje.

Pokretna biblioteka MOLLY

Obrazovanje je ključ za prekidanje kruga siromaštva i omogućavanje napretka jednog društva, međutim kvalitetno obrazovanje je nemoguće postići bez knjiga, školskih lektira i osnovnih didaktičkih pomagala.

Opremljene školske biblioteke i uvijek dostupne knjige su nešto što se podrazumjeva u većim BH gradovima, ali za djecu u Istočnoj Bosni to je bio luksuz o kome su mogli samo sanjati. Muslim Aid je prepoznao problem s kojim se suočavaju učenici i nastavnici u povratničkim mjestima Istočne Bosne i odlučio je da za njih pokrene mobilnu biblioteku Molly. Zahvaljujući Molly, knjige sad redovno stižu do 39 škola i u ruke oko 2000 učenika. Tako su mali Podrinjci dobili priliku da se upoznaju sa svijetom knjige kao i da ostvaruju odgojno-obrazovne ciljeve i zadatke propisane planom i programom. Dosadašnji rezultati pokazuju da nijedan učenik nije ostao bez lektire i da su u potpunosti mogli ispoštovati ono što im školski plan i program nalaže.

Fondacija je obezbijedila sva sredstva potrebna za rad mobilne biblioteke za 2017 godinu i kao jedini donator omogućila nastavak ovog projekta, koji bi se u suprotnom ugasio.

“Obrok za sve” – nastavak pomoći najranjivijim kategorijama

U saradnji sa Fondacijom, Udruženje Pomozi u okviru ovog projekta izvršilo je podjelu obroka socijalno ugroženim na teritoriju Kantona Sarajeva i okolice. “Obrok za sve ” je targetirao socijalno ugrožene, posebno nepokretne osobe, dostavom obroka na kućnu adresu, kako bi se istim pomoglo i poboljšao njihov kvalitet života. Na osnovu spiskova koji su dostavljeni od strane Centara za socijalni rad, a čije korisnike je Udruženje već posjetilo kako bi uvidjelo stvarno stanje, obroci su se dijelili svaki dan u toku vremenskog trajanja projekta. Udruženje Pomozi je tokom posjeta formiralo i spiskove za ostale potrepštine socijalno ugroženih osoba, kako bi pomogli ovoj kategoriji društva i na druge načine, te bi se time pomoglo i dignitetu i sveukupnom položaju ciljne grupe.

Projekat je vrlo dobro prihvaćen i broj korisnika raste.

Nastavak uspješne saradnje sa CEI Nahla

NASTAVAK IMPLEMENTACIJE PROJEKATA DOPRINOSA EKONOMSKOM OSNAŽIVANJU ŽENA:
Obuka za catering i poslovnu sekretarku (2016/2017)

 

Bosna i Hercegovina je pretrpjela snažne demografske promjene u posljednje dvije decenije, što je ostavilo posljedice na cjelokupnu socioekonomsku situaciju u zemlji. Prema podacima Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo iz februara 2015. godine najveći broj registriranih nezaposlenih osoba su žene, koje čine čak 60% nezaposlenih. Visok stepen nezaposlenosti koji znači i veću ponudu radne snage utječe na povećanje potrebe za dodatnim profiliranjem i usavršavanjem kadrova u cilju prepoznavanja njihovog kvaliteta na tržištu rada. Nažalost, veliki broj nezaposlenih žena nema adekvatne kvalifikacije niti dovoljno sredstava za dodatnu izobrazbu kojom bi unaprijedile svoja znanja i vještine. Žene se također na tržištu rada susreću s višestrukom diskriminacijom, manjkom društvene i institucionalne podrške za zapošljavanje te im više nego drugim grupama prijeti socijalna isključenost kao posljedica dugotrajne nezaposlenosti, što dugoročno utječe i na njihovu veću izloženost nasilju i općenito smanjenje kvaliteta života.
Kroz projekte “OBUKA ZA CATERING I OBUKA ZA POSLOVNU SEKRETARKU“ Fondacija Muharem Berbić, u saradnji sa Centrom za istraživanje NAHLA, odlučila je nezaposlenim ženama pružiti šansu da poboljšaju svoje kompetencije na tržištu rada, upoznaju se s različitim mogućnostima samozapošljavanja, ali i vrate povjerenje u društvo u kojem žive.
Projektom je obezbijeđena besplatna obuka za 30 nezaposlenih polaznica, 15 iz Kantona sarajevo, a 15 iz općine Bihać. Posebna pažnja pri razmatranju prijava posvećena je ženama koje su: u teškoj materijalnoj situaciji, samohrane majke, nezaposlene supruge invalida i demobilisanih boraca, nezaposlene žena sa većim brojem djece, žene žrtve rata, žene koje su pretrpjele nasilje u porodici.

Dodatno, kroz prateće programe za poduzetnice koje Nahla nudi (Fond za poslovnu podršku, mentorstvo, poslovno savjetovanje, umrežavanje, uvezivanje sa tržištem, Poslovni klub), polaznice ćemo po završenoj obuci nastaviti pratiti, te zajedno s njima i širom grupom partnera, uspostavljati povoljan ekosistem za razvoj oblasti malih biznisa.

Jedan od naših zajedničkih projekata je i „Edukacija mladih aktivista/ica za ljudska prava“, koji Fondacija Muhamrem Berbić rado podržava.

Projekat ima za cilj obučiti mlade ljude koji bi bili dio organizacije koja bi se bavila pitanjem diskriminacije muslimana i slobodom vjere i uvjerenja, kako bi muslimanska zajednica u BiH i regionu bila pripremljena na potencijalne izazove te spremne baze podataka.
Postojanje ovakvog tima je preduvjet za uspostavu organizacije čije aktivnosti bi bile fokusirane na prevenciju islamofobije i sve forme poricanja prava na slobodu vjere u javnom prostoru.
Projekat predviđa osnivanje pravaške organizacije koja bi se fokusirano bavila problemom islamofobije i kršenja vjerskih prava i sloboda kroz cijeli set aktivnosti koji bi uključivao: sakupljanje podataka, educiranje javnosti, online aktivizam i pisanje osvrta na ove teme za online portale, medijske nastupe, lobiranje i zagovaranje, realizaciju različitih kampanja i projekata te uključivanje u evropske i globalne mreže koje se bave ovim problemom. Polaznice i polaznici su već u prvom modulu prošli teoretski dio koji se tiče teorije ljudskih prava, konvencija, pravnog okvira kada je u pitanju sloboda vjere i uvjerenja, zločini iz mržnje i govor mržnje te njihovog evidentiranja, koncept sekularizma i sekularne države i statusa ljudskih prava u muslimanskim društvima, te konkretne pokazatelje koji ukazuju na islamofobiju, stanje u Evropi i BiH. U drugom modulu, nakon što je obuhvaćen pravno-teorijski okvir, važno je da učesnici i učesnice usvoje set vještina koje su potrebne za profesionalno bavljenje ljudskim pravima kroz zagovaračke kampanje, pisanje policy brief-a, praćenje i prijavljivanje medijskog sadržaja, učešće u debatama, medijske nastupe i komuniciranje sa javnošću, ali i kroz kreiranje kampanja putem društvenih mreža te upravljanje nevladinom organizacijom. Osim organiziranja specijalizirane edukacije ove vrste, cilj je i maksimalno umrežavanje na regionalnom i evropskom nivou sa sličnim organizacijama, te konstantan rad na pronalaženju konkursa i slanju zainteresiranih učesnika na dodatne edukacije na ovom polju.

Rijaset: Prijem za partnerske organizacije u Upravi za vanjske poslove i dijasporu

Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice jučer je upriličila prijem za organizacije iz nevladinog sektora s kojima je sarađivala na zajedničkim projektima u proteklom periodu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sljedećih organizacija: HO Muslim Aid, Islamic Relief, Fondacija Muharem Berbić, AKOS, Demus, SAFF, Svitanje, Medicinska asocijacija BIMA, Međunarodni forum solidarnosti EMAUS i Waqf Stichting Waqf.

Na početku stručna saradnica za odnose sa nevladinim organizacijama u Upravi mr. Medina Mehmedović-Mulalić je kroz prezentaciju predstavila partnerske organizacije i dosada realizirane projekte. Prisutnima se potom obratio i direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Razim ef. Čolić koji se tom prilikom zahvalio na saradnji i čestitao na veoma korisnim projektima istakavši „da smo zajedno uradili mnogo više i mnogo bolje“. Direktor Čolić je također izrazio i  nadu da će se ova saradnja nastaviti i u narednom periodu na opću korist onih zbog kojih su ovi projekti i realizirani, ali i na zadovoljstvo svih koji učestvuju u njima na bilo koji način.

Nakon obraćanja i kraće diskusije direktor Čolić je prisutnima podijelio i prigodne zahvalnice.*

Fondacija Muharem Berbić se toplo zahvaljuje na pozivu, uručenom priznanju, kao i zajedničkom radu. Od izuzetnog značaja nam je prisustvo Fondacije u većini projekata koji su spomenuti na prijemu, te se nadamo da ćemo nastaviti saradnju u službi Bosni i Hercegovini i njenim građanima i u budućnosti. 

*Izvor: www.islamskazajednica.ba

Drugi o nama – “Bosansko srce na granici sa Sirijom: humanitarci iz BiH čekaju dolazak 16 šlepera pomoći” 

Bosansko srce na granici sa Sirijom: Humanitarci iz BiH pravili lepine za izbjeglice, čekaju dolazak 16 šlepera pomoći

 

Humanitarci iz Bosne i Hercegovine sinoć su stigli u turski grad Reyhanli koji se nalazi na granici sa Sirijom, gdje će dočekati 16 šlepera pomoći koji stžu iz naše zemlje.

Podsjetimo, treći po redu i do sada najveći konvoj pomoći domaće, humanitarne nevladine organizacije MFS-EMMAUS-a, od 16 šlepera, krenuo je prije nekoliko dana iz Doboj Istok za Siriju.

Donacija se sastoji od 340 tona brašna, 22.000 litara ulja i osam paleta dječijih pelena.

-Mi smo stigli sinoć. Danas smo uključeni u aktivnosti koje rade članovi organizacije IHH. Učestvovali smo u proizvodnji lepina u pekari, obišli logistički centar od IHH gdje će stići kamioni. Konvoj je krenuo iz Istanbula i njegov dolazak se očekuje 6. aprila ujutro, kazao nam je Elmedin Škrebo iz humanitarne organizacije MFS-EMMAUS.

Inače, pored njega i njegovih kolega iz ove organizacije, u ovoj humanitarnoj akciji učestvuju i članovi Fondacije Muharem Berbić, te koordinatori za društvene brige medžlisa Brčko, Gradačac i Srebrenik.

(Nezavisni.ba)

Pomoć sirijskim izbjeglicama “BiH za Siriju”

Svjedoci smo dugogodišnje krize koja potresa Bliski Istok, posebno Siriju. Sama humanitarna situacija od strane stručnjaka je opisana kao katastrofa, u pogledu nedostatka osnovnih prehrambenih namirnica i neophodnih lijekova.
Mnoge izbjeglice su smještene u Turskoj, a određeni dio je i u Beogradu. Fondacija Muharem Berbić, u saradnji sa Udruženjem Pomozi i MFS EMMAUS, koji su prve organizacije iz BiH koje su se uključile u humanitarnu podršku ovim kategorijama,  odazvala se i direktno uključila u pomoć narodu Sirije. Obezbijedili smo prehrambene artikle za izbjeglice u Beogradu,  a učestvovali smo u tri konvoja pomoći poslana za grad Rejhanli na granici Turske, u kojem je smješteno oko 130.000 izbjeglica iz Sirije.

Naš tim, u kojem su bile zamjenica predsjednika Upravnog odbora gđa. Selma Berbić i direktorica Fondacije gđa. Lejla Pačariz  posjetio je sam grad Rejhanli. Posjeta je uključivala obilazak velike pekare u kojoj se pripremao hljeb distribuiran hiljadama izbjeglica, obilazak različitih kampova gdje su smještena djeca bez jednog ili oba roditelja, kao i samohrane majke.
Cilj posjete je bio pratnja trećeg konvoja humanitarne pomoći, uvid u trenutnu situaciju, potrebe i stanje  izbjeglica, kao i moralna podrška izbjeglim licima iz ove ratom pogođene zemlje.
Konvoj je sadržavao 340 tona brasna, 22.000 litara ulja i 8 paleta dječijih pelena.

Video dolaska konvoja u IHH centar u Rejhanliju možete pogledati ovdje i ovdje, a par slika u galeriji ispod: