Otvorena humanitarna ambulanta: Primarna zdravstvena njega za sve građane

U prisustvu mnogobrojnih zvanica, a kao kruna rada i saradnje Bosanske medicinske asocijacije BIMA i Fondacije Muharem Berbić, u sarajevskoj općini Stari Grad otvorena je humanitarna ambulanta za sve građane, bez obzira na status zdravstvene zaštite.
U ovoj ambulanti zdravstveni radnici u svojstvu volontera pružat će zdravstvene usluge za one koji drugačije ne mogu doći do liječenja.

Ljekari, tehničari, studenti; svi u svojstvu volontera pružat će medicinske usluge osobama bez zdravstvenog osiguranja ili bez zaposlenja.
Imamo 398 ljekara na svom popisu kao članova BIMA-e i očekujemo da će se svi dati na raspolaganje, kad to od njih budemo tražili. Jedno ili dvoje uposlenika čisto na volonterskoj bazi će primati pozive, vršiti trijažu i na osnovu potrebe sa terena davaće se upute”, pojasnio je dr. Faris Fočo.

Adaptaciju prostora finansirala je Fondacija „Muharem Berbić“, a nabavku medicinske opreme TIKA. Fondacija je od početka svog rada podržala rad Bosanske medicinske asocijacije BIMA kroz finansiranje akcija za povratnike, kao i nabavku opreme.

Ambulanta se nalazi na adresi Bakarevića 4, u sarajevskom naselju Bistrik.

Mozgaonica i Fondacija Muharem Berbić u posjeti srebreničkim mališanima

“Think & Solve” je edukacijski program koji kao temeljno didaktičko sredstvo koristi različite mozgalice (slagalice, zagonetke, društvene igre, brain teasers..).
Mozgalice i slagalice prirodno pobuđuju interes i znatiželju kod pripadnika svih uzrasnih skupina, te ih upravo ta motivacijska komponenta čini idealnim didaktičkim sredstvom. Zbog mnogobrojnosti Dilemma Games igara i njihove raznolikosti s obzirom na dizajn, veličinu, zahtjevnost i strategije rješavanja, omogućen je razvoj motoričkih, ali i kognitivnih vještina korisnika kao što su: koncentracija, radno pamćenje, semantičko i proceduralno pamćenje, korištenje mnemotehnika, prostorna percepcija i rasuđivanje, rješavanje problema, kreativnost i donošenje odluka. U igrama se primjenjuju različite metode rješavanja problema (indukcija, dedukcija, eliminacija, metoda pokušaja i pogreški i sl.) što omogućuje generalizaciju i primjenu naučenog na stvarne životne situacije.
Dilemma games uče pojedinca kako su trud i upornost najvažnije komponente uspjeha u rješavanju bilo kojeg problema. Prvenstveno su usmjerene na poticanje pojedinca da razmišlja unaprijed, ali i da rekurzivno sagleda problem kako bi mogao analizirati vlastite misli, evaluirati ih i po potrebi prilagoditi situaciji. Na taj način potiče se razvoj metakognicije – postajemo sve više svjesni svojih misli, načina na koji organiziramo misli, tj. pamtimo, rješavamo probleme i donosimo odluke. Upravo je razumijevanje vlastitih kognitivnih procesa ključni preduslov za njihovu optimizaciju.
Nakon molbe Medžlisa Islamske Zajednice Srebrenica, Fondacija i Mozgaonica su obezbijedile paket didaktičkih igračaka i trening u radu sa istim mališanima mekteba Srebrenica, sa željom da podržimo inovativni i uspješni rad mladog imama u ovom gradu, koji u svom mektebu okuplja više od stotinu djece. Već marginalizirani od strane vlasti i BH društva, ovi mališani su bili jako sretni i ponosni što su jedini mekteb u Bosni i Hercegovini koji posjeduje ovakav didaktički materijal za rad i razvoj. Trening su savladali više nego uspješno i velikom brzinom rješavali zahtjevne zadatke programa.

Kratak video zapis možete pogledati ovdje.

Pokretna biblioteka MOLLY

Obrazovanje je ključ za prekidanje kruga siromaštva i omogućavanje napretka jednog društva, međutim kvalitetno obrazovanje je nemoguće postići bez knjiga, školskih lektira i osnovnih didaktičkih pomagala.

Opremljene školske biblioteke i uvijek dostupne knjige su nešto što se podrazumjeva u većim BH gradovima, ali za djecu u Istočnoj Bosni to je bio luksuz o kome su mogli samo sanjati. Muslim Aid je prepoznao problem s kojim se suočavaju učenici i nastavnici u povratničkim mjestima Istočne Bosne i odlučio je da za njih pokrene mobilnu biblioteku Molly. Zahvaljujući Molly, knjige sad redovno stižu do 39 škola i u ruke oko 2000 učenika. Tako su mali Podrinjci dobili priliku da se upoznaju sa svijetom knjige kao i da ostvaruju odgojno-obrazovne ciljeve i zadatke propisane planom i programom. Dosadašnji rezultati pokazuju da nijedan učenik nije ostao bez lektire i da su u potpunosti mogli ispoštovati ono što im školski plan i program nalaže.

Fondacija je obezbijedila sva sredstva potrebna za rad mobilne biblioteke za 2017 godinu i kao jedini donator omogućila nastavak ovog projekta, koji bi se u suprotnom ugasio.

Nastavak uspješne saradnje sa CEI Nahla

NASTAVAK IMPLEMENTACIJE PROJEKATA DOPRINOSA EKONOMSKOM OSNAŽIVANJU ŽENA:
Obuka za catering i poslovnu sekretarku (2016/2017)

 

Bosna i Hercegovina je pretrpjela snažne demografske promjene u posljednje dvije decenije, što je ostavilo posljedice na cjelokupnu socioekonomsku situaciju u zemlji. Prema podacima Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo iz februara 2015. godine najveći broj registriranih nezaposlenih osoba su žene, koje čine čak 60% nezaposlenih. Visok stepen nezaposlenosti koji znači i veću ponudu radne snage utječe na povećanje potrebe za dodatnim profiliranjem i usavršavanjem kadrova u cilju prepoznavanja njihovog kvaliteta na tržištu rada. Nažalost, veliki broj nezaposlenih žena nema adekvatne kvalifikacije niti dovoljno sredstava za dodatnu izobrazbu kojom bi unaprijedile svoja znanja i vještine. Žene se također na tržištu rada susreću s višestrukom diskriminacijom, manjkom društvene i institucionalne podrške za zapošljavanje te im više nego drugim grupama prijeti socijalna isključenost kao posljedica dugotrajne nezaposlenosti, što dugoročno utječe i na njihovu veću izloženost nasilju i općenito smanjenje kvaliteta života.
Kroz projekte “OBUKA ZA CATERING I OBUKA ZA POSLOVNU SEKRETARKU“ Fondacija Muharem Berbić, u saradnji sa Centrom za istraživanje NAHLA, odlučila je nezaposlenim ženama pružiti šansu da poboljšaju svoje kompetencije na tržištu rada, upoznaju se s različitim mogućnostima samozapošljavanja, ali i vrate povjerenje u društvo u kojem žive.
Projektom je obezbijeđena besplatna obuka za 30 nezaposlenih polaznica, 15 iz Kantona sarajevo, a 15 iz općine Bihać. Posebna pažnja pri razmatranju prijava posvećena je ženama koje su: u teškoj materijalnoj situaciji, samohrane majke, nezaposlene supruge invalida i demobilisanih boraca, nezaposlene žena sa većim brojem djece, žene žrtve rata, žene koje su pretrpjele nasilje u porodici.

Dodatno, kroz prateće programe za poduzetnice koje Nahla nudi (Fond za poslovnu podršku, mentorstvo, poslovno savjetovanje, umrežavanje, uvezivanje sa tržištem, Poslovni klub), polaznice ćemo po završenoj obuci nastaviti pratiti, te zajedno s njima i širom grupom partnera, uspostavljati povoljan ekosistem za razvoj oblasti malih biznisa.

Jedan od naših zajedničkih projekata je i „Edukacija mladih aktivista/ica za ljudska prava“, koji Fondacija Muhamrem Berbić rado podržava.

Projekat ima za cilj obučiti mlade ljude koji bi bili dio organizacije koja bi se bavila pitanjem diskriminacije muslimana i slobodom vjere i uvjerenja, kako bi muslimanska zajednica u BiH i regionu bila pripremljena na potencijalne izazove te spremne baze podataka.
Postojanje ovakvog tima je preduvjet za uspostavu organizacije čije aktivnosti bi bile fokusirane na prevenciju islamofobije i sve forme poricanja prava na slobodu vjere u javnom prostoru.
Projekat predviđa osnivanje pravaške organizacije koja bi se fokusirano bavila problemom islamofobije i kršenja vjerskih prava i sloboda kroz cijeli set aktivnosti koji bi uključivao: sakupljanje podataka, educiranje javnosti, online aktivizam i pisanje osvrta na ove teme za online portale, medijske nastupe, lobiranje i zagovaranje, realizaciju različitih kampanja i projekata te uključivanje u evropske i globalne mreže koje se bave ovim problemom. Polaznice i polaznici su već u prvom modulu prošli teoretski dio koji se tiče teorije ljudskih prava, konvencija, pravnog okvira kada je u pitanju sloboda vjere i uvjerenja, zločini iz mržnje i govor mržnje te njihovog evidentiranja, koncept sekularizma i sekularne države i statusa ljudskih prava u muslimanskim društvima, te konkretne pokazatelje koji ukazuju na islamofobiju, stanje u Evropi i BiH. U drugom modulu, nakon što je obuhvaćen pravno-teorijski okvir, važno je da učesnici i učesnice usvoje set vještina koje su potrebne za profesionalno bavljenje ljudskim pravima kroz zagovaračke kampanje, pisanje policy brief-a, praćenje i prijavljivanje medijskog sadržaja, učešće u debatama, medijske nastupe i komuniciranje sa javnošću, ali i kroz kreiranje kampanja putem društvenih mreža te upravljanje nevladinom organizacijom. Osim organiziranja specijalizirane edukacije ove vrste, cilj je i maksimalno umrežavanje na regionalnom i evropskom nivou sa sličnim organizacijama, te konstantan rad na pronalaženju konkursa i slanju zainteresiranih učesnika na dodatne edukacije na ovom polju.

Obukama do zaposlenja: svečana dodjela diploma za 60 žena

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” organizirao je danas svečanost povodom uspješnog završetka besplatnih obuka za poslovne sekretarke, grafičke dizajnerice i catering za 60 nezaposlenih žena koje su uspješno završile spomenute obuke.

Nahla je ovim obukama omogućila polaznicama da kroz teoretsku i praktičnu nastavu, steknu znanja u područjima poslovne administracije, grafičkog dizajna i cateringa.

Sehija Dedović, direktorica Centra zahvalila se partnerima na podršci pri realizaciji ovakvog projekta od značaja za cijelu zajednicu, bez kojih bi realizacija istog bila skoro pa nemoguća.

“Samo upornošću i željom za učenjem i sticanjem novih znanja može se doći do krajnjeg cilja. Naše polaznice su to pokazale i evo danas pokazujemo uspjehe njihovog ali i našeg rada i zalaganja, a sigurni smo da će njihov rad prepoznati i njihovi budući poslodavci”, istakla je Dedović.

Kroz poboljšanje kompetencija i uvezivanje s poslodavcima Nahline obuke doprinose smanjenju dugotrajne nezaposlenosti žena, te jačaju njihovo samopouzdanje i motivaciju za integraciju na tržište rada.

Jedan od partnera pri realizaciji projekta i obuke za poslovne sekretarke i grafičke dizajnerice jeste i Općina Novi Grad.

Edina Gabela predsjedavajuća Općinskog vijeća Novi Grad istakla je kako je Nahla organizacija za primjer mnogim organizacijama, jer sve više je pozitivnih pokazatelja koji su proizašli iz edukacija ovog centra a koji šire svoje uspjehe mnogo dalje od same Općine.

“10.000KM koje je općina uložila u ove edukacije je dugoročno ulaganje i ovo sigurno nije kraj naše saradnje, jer ćemo i dalje podržavati ozbiljne organizacije koje doprinose razvoju društva i zajednice u cjelosti, a to znači nova zapošljavanja i poslovni razvoj”, Istakla je Gabela.

Još jedan partner podrške u realizaciji ovih edukacije je i Fondacija Muharem Berbić uz pomoć koje je održana obuka za 15 polaznica iz oblasti cateringa čiji su se diplomski radovi prezentirali na samoj svečanosti i koje su  prisutni mogli da probaju.

Direktorica Fondacije Lejla Pačariz čestitala je polaznicama obuke na uspješno završenoj edukaciji poželjevši im sreću i uspjeh u njihovom daljnjem nastavku poslovnog razvoja.

“Mi kao Fondacija smo jako sretni i ponosni što smo dio pozitivnih promjena koje se dešavaju oko nas”, rekla je Pačariz.

Edukator iz ove oblasti bio je uspješni BiH kuhar Hamid Kurjaković, član Udruženja kuhahra BiH, koji nije skrivao sreću o uspjehu polaznica catering edukacije. “Neke od polaznica su uspjele pronaći posao dok su se druge ohrabrile i odlučile pokrenuti vlastite male biznise i to je ono što jeste cilj ovakvih obuka” rekao je Kurjaković.

Obuke su realizirane uz podršku domaćih i međunarodnih partnera: Općina Novi Grad Sarajevo, Fondacija Muharem Berbić i Human Appeal iz Velike Britanije, koji su osigurali da polaznice budu oslobođene plaćanja obuka i drugih partenra koji su omogučili praktični rad i realizaciju zadataka.

Poslije svečane dodjele certifikata, prisutni su imali priliku uživati u slanim i slatkim delicijama polaznica obuke za catering.

Amira Jusufović jedna od svršenih polaznica obuke iz cateringa za Akta.ba kaže kako joj je ova edukacija bila vjetar u leđa za pokretanje sopstvenog biznisa.

“Ovo nije bila edukacija samo iz kuhanja. Mi smo na ovoj obuci dobili i znanja iz osnova pisanja biznis plana, marketinga, zakonskih regulativa i svega onoga što je potrebno kako bi se osamostalile u poslovnom svijetu. Na osnovu svih predočenih znanja, ovaj kurs me je ohrabrio i dao mi dodatnu motivaciju i podsticaj za pokretanje vlastitig bitnisa iz cateringa. Svakako preporučujem edukacije kao što su ove jer su one od višestruke koristi”, istakla je Jusufović

Mali biznis koji je registrirala Amira Jusufović, pod nazivom “AM catering” prvenstveno je usmjeren na izradu kolača i peciva po tradicionalnoj recepturi.

Izvor: Akta.ba

Edukuj se i pokreni biznis; Pisanje projekata po standardima EU

UG Svitanje, u saradnju sa Fondacijom Muhrem Berbić, organizovalo je niz projekata koji za cilj imaju edukovati i usavršavati mlade osobe. Program se sastojao od dva modula:
1. Prvi modul se sastoji od seminara „Pisanje projekata po standardima EU“ koji za cilj ima da edukuje mlade osobe u oblasti projektnog menadžmenta. Ovaj projekat je implementiran na Općini Ilidža i Općini Novi Grad.
Modul je imao 50 polaznika, koji su kroz interaktivne radionice savladali ciljane oblasti i na kraju edukacije su napisali 11 projektnih prijedloga koji su spremni za implementaciju i koji mogu doprinijeti pomenutom sektoru.
Seminari su koncipirani tako da svi učesnici su imali priliku da uče na svojim projektima, kao i na projektima drugim timova koji su sudjelovali na seminaru. Na ovaj način su stekli specifična znanja i vještine koje će moći koristiti u svom životu i radu.
Generalni cilj ovih seminara je doprinos društvenom uključenju mladih u cilju unaprijeđenja kvaliteta života na području Općina Ilidža i Novi Grad.
Poslije završetka edukacije, učesnici su pokazali zainteresiranost za volontiranje i pisanje projektnih prijedloga.

2.Drugi modul se sastojao od seminara „Edukuj se i pokreni  biznis“ koji za cilj ima edukovanje mladih iz oblasti poduzetništva i mikrobiznisa.
Projekat je implementiran na Općini Centar i imao je ukupno 22 učesnika.
Učesnici su prošli kroz „zig-zag“ metodologiju predavanja, te na najefikasniji način savladali oblast pisanja biznis plana. Po završetku ove edukacije, učesnici su osposobljeni da sami pišu biznis plane, te da na taj način uspješnije upravljaju svojim biznisom.
Ovi mladi ljudi su pokazali veliku zainteresiranost za poduzetništvo i za pokretanje vlastitih biznisa.
Edukacija je rezultirala značajnim porastom nivoa znanja iz poduzetništva i mikro biznisa kod ciljne grupe.

30 stipendija mladim sportistima

Fondacija “Muharem Berbić” u saradnji sa Predstavništvom Humanitarne organizacije Islamic Relief WW, Engleska-Sarajevo dodijelili su 30 stipendija za nadarene sportiste u Bosni i Hercegovini.

Motivirani uspjehom koji je postigao bh.sportist Amel Tuka, ove humanitarne organizacije su odlučile dodijeliti stipendije djeci bez jednog ili oba roditelja koja su aktivno uključena u nekom od sportskih klubova i koji su svojim znanjem zavrijedili pažnju i potporu sličnih institucija.

Stipendistima ova pomoć puno znači i rekli su da će je uložiti u sport kojim se bave: streljaštvo, fudbal, rukomet, gimnastika. Kažu da će kupiti bolju sportsku opremu da bi postigli dobre sportske rezultate i tako opravdali povjerenje donatora, škole, ali i BiH.

Porodični kalendar/planer 2016 (free printable)

Krajem 2015 godine završen je dizajn porodičnog kalendara/planera i bojanke, koju je izradio Albabi tim, uz podršku Fondacije, kao i drugih donatora. Ovaj inovativni projekat, prvi ovakve vrste na našem području, promoviše dobre i pozitivne vrijednosti, te podstiče najljepše ponašanje kod djece, koje u kalendaru i bojanci pojašnjavaju dječaci i djevojčice: Tarik, Ahmed, Esma i Amina. Kalendar je dostupan za besplatni download, i to na tri jezika: bosanskom, engleskom i njemačkom. albabi2

Svaki list u kalendaru/planeru sadrži ilustraciju sa jednim pažljivo odabranim kratkim ajetom ili hadisom koji opisuje pozitivno ponašanje. Osim toga, svaki list sadrži prostor za planiranje zajedničkih porodičnih aktivnosti kao što su kućne obaveze, školske aktivnosti, izleti, putovanja, kupovina, posjete ljekaru, planiranje jelovnika i dr.

Projekat su osmislile i vodile: Merima Bejtagić-Makić i Ehlimana Hadžimejlić
Stručni saradnik: Dr. hfz. Kenan Musić
Prevod na engleski jezik: Merima Bejtagić-Makić, Adna Pandžo i Maisarah Skaka
Prevod na njemački jezik: Belma Grošo, Remzija Delalić, Džana Mušić
Lektorica za bosanski jezik: Emina Tucaković
Ilustratorica: Nerma Dizdar
Dizajn i tehnička podrška: Fine Line d.o.o.

albabi1Da biste što bolje iskoristili ovaj kalendar/planer, Albabi vam savjetuje sljedeće:

 • Na početku svakog mjeseca održite sastanak na kojem će svi članovi porodice zajedno isplanirati aktivnosti za naredni mjesec.
 • Uključite cijelu porodicu u planiranje – veća je vjerovatnoća da će tako svi izvršiti svoje zadatke.
 • Navedite i nagrade za izvršene aktivnosti kako biste motivirali svoju djecu da usvoje određena pozitivna ponašanja.
 • Svaki dan razgovarajte o lijepom ponašanju koje prezentiraju ilustracije kalendara.
 • Ponavljajte određeni hadis ili ajet kako bi ga djeca zapamtila.

Albabi

Kalendar/planer je dostupan za download ovdje.

Spisak stipendista Fondacije Muharem Berbić

Na osnovu konkursa objavljenog 30.09.2015., Fondacija objavljuje spisak učenika osnovnih i srednjih škola, kao i studenata javnih univerziteta u BiH koji su dobili stipendije. Učenici su odabrani na osnovu kriterija objavljenom u pomenutom konkursu.

Osnovna škola:

 1. Ademović Adna
 2. Begić Sara
 3. Čurić Almedina
 4. Kruškić Atila
 5. Bajrović Berin
 6. Karic Dalila
 7. Hasić Abdullah
 8. Tabic Ajdin
 9. Terzimustafić Sead
 10. Majdanac Dženis

Srednja škola:

 1. Mujezinovic Ilma
 2. Crnkić Belma
 3. Muharemspahić Jasmina
 4. Turkić Azra
 5. Omerkić Medzida
 6. Brekalo Faruk
 7. Alić Adna
 8. Aščalić Nedžma
 9. Majdanac Asim
 10. Brekalo Amna
 11. Nuhanovic Elma
 12. Pipić Abdullah

Javni univerziteti:

 1. Hrusto Adha
 2. Šljivo Amina
 3. Đedović Neira
 4. Marić Delila
 5. Zukić Miranda
 6. Muhić Nedim
 7. Dizdarević Elvira
 8. Gagić Nikolina
 9. Vijun Savan
 10. Selimić Ajla
 11. Kavgic Fatima
 12. Toric Hasib
 13. Isić Nedim
 14. Halilović Sumeja

Stipendisti će biti obaviješteni o daljoj proceduri.

Čestitamo stipendistima, te posebno izražavamo iskrene želje za uspjeh u daljem radu i školovanju svima koji su se potrudili i poslali svoj zahtjev na našu adresu.

Stipendije za 10 studenata – via Islamic Relief

U saradnji sa Islamic Relief WW UK, Fondacija Muharem Berbić je preuzela stipendiranje 10 studenata bez jednog ili oba roditelja koji su dostigli broj godina do kojih Islamic Relief stipendira učenike. Dana 01.11.2015., u hotelu Evropa, uz prisustvo medija, te predstavnika Islamic Relief-a, Fondacije, naših mladih volontera, te studenata stipendista, uručeni su skromni pokloni našoj djeci, uz želje za nastavkom uspješnog školovanja. Stipendisti su izrazili svoju zahvalnost, te namjere da svojim uspjesima doprinesu boljem životu u našoj dragoj domovini.

Ponosni smo na njih!