Edukuj se i pokreni biznis; Pisanje projekata po standardima EU

UG Svitanje, u saradnju sa Fondacijom Muhrem Berbić, organizovalo je niz projekata koji za cilj imaju edukovati i usavršavati mlade osobe. Program se sastojao od dva modula:
1. Prvi modul se sastoji od seminara „Pisanje projekata po standardima EU“ koji za cilj ima da edukuje mlade osobe u oblasti projektnog menadžmenta. Ovaj projekat je implementiran na Općini Ilidža i Općini Novi Grad.
Modul je imao 50 polaznika, koji su kroz interaktivne radionice savladali ciljane oblasti i na kraju edukacije su napisali 11 projektnih prijedloga koji su spremni za implementaciju i koji mogu doprinijeti pomenutom sektoru.
Seminari su koncipirani tako da svi učesnici su imali priliku da uče na svojim projektima, kao i na projektima drugim timova koji su sudjelovali na seminaru. Na ovaj način su stekli specifična znanja i vještine koje će moći koristiti u svom životu i radu.
Generalni cilj ovih seminara je doprinos društvenom uključenju mladih u cilju unaprijeđenja kvaliteta života na području Općina Ilidža i Novi Grad.
Poslije završetka edukacije, učesnici su pokazali zainteresiranost za volontiranje i pisanje projektnih prijedloga.

2.Drugi modul se sastojao od seminara „Edukuj se i pokreni  biznis“ koji za cilj ima edukovanje mladih iz oblasti poduzetništva i mikrobiznisa.
Projekat je implementiran na Općini Centar i imao je ukupno 22 učesnika.
Učesnici su prošli kroz „zig-zag“ metodologiju predavanja, te na najefikasniji način savladali oblast pisanja biznis plana. Po završetku ove edukacije, učesnici su osposobljeni da sami pišu biznis plane, te da na taj način uspješnije upravljaju svojim biznisom.
Ovi mladi ljudi su pokazali veliku zainteresiranost za poduzetništvo i za pokretanje vlastitih biznisa.
Edukacija je rezultirala značajnim porastom nivoa znanja iz poduzetništva i mikro biznisa kod ciljne grupe.