Nastavak saradnje sa Medicinskom asocijacijom BIMA i Rijasetom IZ BiH: Glamoč i Kotor Varoš

U nastavku naše saradnje sa Medicinskom asocijacijom BIMA i Uredom za društvenu brigu Rijaseta IZ, u periodu maj-juni 2016 završene su dvije akcije pružanja besplatnih medicinskih pregleda povratnicima u Bosni i Hercegovini.

U akciji u Glamoču obezbijedili smo:

1. 400 pregleda pacijenata
2. 626 pruzenih usluga (raznih vrsta)
3. 227 pregleda veterinarske ekipe, 

dok je akcija u Kotor Varoši pružila:

  1. 301 pregled pacijenata
  2. 441 pruženih usluga

Naša uspješna saradnja se nastavlja, tako da se nove akcije očekuju već po završetku ramazana.