O nama

Fondacija Muharem Berbić osnovana je i počela sa radom sredinom 2015. godine. Uprkos tek kratkom periodu postojanja, aktivno je sudjelovala i uspješno realizovala brojne projekte i akcije.

Pri realizaciji svih projekata i akcija su se ne samo osnivači i uposleni, već i svi kooperacioni partneri uvijek vodili osnovnim motivom, da „ko učini trun dobra, vidjet‘ će ga“. Ostvarenim projektima se nastojalo pomagati najugroženijim kategorijama stanovnika, ali na način da ta pomoć ne bude od koristi samo njima lično, već uvijek i široj zajednici – bilo da se tu radi o porodičnoj ili društvenoj zajednici.

Ime (obavezno)

E-mail (obavezno)

Predmet

Poruka