Projekti

Fondacija Muharem Berbić podržava sve napore ka poboljšanju bosansko-hercegovačkog društva, ostvarenju sigurnije ekonomske i socijalne situacije, te razvoja naše domovine u svakom smislu. Skladno tome, naši projekti će se fokusirati na navedene ciljeve.

 

 

 

Ime (obavezno)

E-mail (obavezno)

Predmet

Poruka